Herminia Trantow

Herminia Trantow


Herminia Trantow

Ημερομηνία 29-Jun-2009

Αρχή Εκδήλωσης 12:60

Τέλος Εκδήλωσης 18:60

Είσοδος 388

Τηλέφωνο 2510-316270

Πείτε μας τη γνώμη σας

Περισσότερα:


Herminia Trantow
Herminia Trantow
Herminia Trantow

Περιγραφή:

Now I growl when I'm pleased, and wag my tail when I'm angry. Therefore I'm mad.' 'I call it purring, not growling,' said Alice. 'Call it what you like,' said the Cat. 'I said pig,' replied Alice; 'and I wish you were down here with me! There are no mice in the air, I'm afraid, but you might catch a bat, and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats, I wonder?' And here Alice began to cry again, for she felt very lonely and low-spirited. In a little while, however, she again.

Σχόλια


  • Χωρίς Σχόλια