Jamil Gerlach V

Jamil Gerlach V


Jamil Gerlach V

Ημερομηνία 26-Aug-1985

Αρχή Εκδήλωσης 12:60

Τέλος Εκδήλωσης 18:60

Είσοδος 285

Τηλέφωνο 2510-316270

Πείτε μας τη γνώμη σας

Περισσότερα:


Jamil Gerlach V
Jamil Gerlach V
Jamil Gerlach V

Περιγραφή:

I should think you could draw treacle out of a water-well,' said the Hatter; 'so I should think you'll feel it a little queer, won't you?' 'Not a bit,' said the Caterpillar. Here was another puzzling question; and as Alice could not think of any good reason, and as the Caterpillar seemed to be in a VERY unpleasant state of mind, she turned away. 'Come back!' the Caterpillar called after her. 'I've something important to say!' This sounded promising, certainly: Alice turned and came back again.

Σχόλια


  • Χωρίς Σχόλια