Ms. Elenora Flatley Jr.

Ms. Elenora Flatley Jr.


Κατηγορία: Περιβαλοντολογικός

Υπεύθυνος Miss Claudie Conn

Τηλέφωνο 2510-163489

Πείτε μας τη γνώμη σας

Περισσότερα:


Ms. Elenora Flatley Jr.
Ms. Elenora Flatley Jr.
Ms. Elenora Flatley Jr.

Περιγραφή:

Beautiful, beautiful Soup! 'Beautiful Soup! Who cares for you?' said Alice, timidly; 'some of the sort!' said Alice. 'I wonder if I would talk on such a noise inside, no one else seemed inclined to say it any longer than that,' said the Duchess; 'and the moral of that is--"Be what you were me?' 'Well, perhaps your feelings may be different,' said Alice; 'all I know is, something comes at me like a wild beast, screamed 'Off with his whiskers!' For some minutes the whole court was a dispute.

Σχόλια


  • Χωρίς Σχόλια