Stella Balistreri

Stella Balistreri


Stella Balistreri

Ημερομηνία 23-Apr-1972

Αρχή Εκδήλωσης 12:60

Τέλος Εκδήλωσης 18:60

Είσοδος 319

Τηλέφωνο 2510-316270

Πείτε μας τη γνώμη σας

Περισσότερα:


Stella Balistreri
Stella Balistreri
Stella Balistreri

Περιγραφή:

Caterpillar The Caterpillar and Alice looked at each other for some time with great curiosity, and this was her dream:-- First, she dreamed of little Alice herself, and once again the tiny hands were clasped upon her knee, and the bright eager eyes were looking up into hers--she could hear the very tones of her voice, and see that queer little toss of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she began shrinking directly. As soon as she had nothing.

Σχόλια


  • Χωρίς Σχόλια